Prestige

  • 6 komorowy system profili oraz możliwość zastosowania pakietów trzyszybowych pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów termicznych i akustycznych.
  • Profile na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo-cynkowych.
  • Zaokrąglone kształty oraz możliwość aranżacji ze skrzydłami prostymi lub półzlicowanymi nadają oknom charakterystyczną i nowoczesną stylizację a szeroka komora zbrojeniowa wysoką stabilność.
  • Ośmiomilimetrowe zachodzenie ościeżnicy na skrzydło zapewnia prawidłowe uszczelnienie.
  • 13 mm odległości osi wrębu okuciowego zapewnia optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.
  • Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* Uw wynosi 0,95 W/m² K (dla szyby Ug=0,7W/m² K).
  • Szeroka paleta profili okleinowanych zapewnia możliwość kreacji okien pasujących do różnych stylizacji.
  • (*Wymiar okna referencyjnego 1230mm. x 1480mm.)