Prestige Therm

  • 6 komorowa konstrukcja profili o głębokości  zabudowy 86 mm. Duże komory umożliwiające  prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.
  • Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 48 mm powoduje uzyskanie bardzo dobrych parametrów cieplnych okien.
  • Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawia parametry akustyczne i termiczne okna, na których poprawę ma też wpływ zastosowanie  uszczelki w komorze szklenia.
  • Głębokie osadzenie szyby poprawia współczynnik liniowy a w rezultacie współczynnik przenikania ciepła całego okna.
  • Przyjazny środowisku poprzez zastosowanie stabilizatorów wapniowo-cynkowych.
  • Współczynnik przenika ciepła dla okna referencyjnego * Uw  = 0,73 W/m²K
  • Współczynnik Uf dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi 0,93 W/m²K
  • (* wymiar okna referencyjnego  1,48 mx 1,23 m)